Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunarak bölgesel, sektörel ve ulusal politikaların oluşmasını, üyeler arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlamak,  Yörük kültürünü koruma ve yaşatmayla ilgili proje ve oluşumlarını desteklemek amacıyla 2009 yılında kurulan YÖRSİAD ( Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği ),  Olağan Genel Kurul toplantısını Porto Bello Hotel’de gerçekleştirdi. [...]