Bazaar – Alışveriş Ve Yaşam Dergisi

Künye

İmtiyaz Sahibi
Nurlan HORÇO
nurlan@bazaardergi.com

Genel Koordinatör
(Sorumlu Yazı İşleri Müdürü)
Nurlan HORÇO

Görsel Yönetmen
Volkan ÖZGÜVEN
volkan@bazaardergi.com

Grafik Tasarım
Gülşah TÜRKER
grafik@bazaardergi.com

Reklam Müdürü
Oya GÜNAL
oya@bazaardergi.com

Baskı
Yavuzlar Matbaa

Muhasebe
Truva S.M.M.M Danışmanlık

Hukuk Danışmanları
Nihal KUŞCU
Elçin Erol ŞENDİL