Bazaar – Alışveriş Ve Yaşam Dergisi

ERMENEK’TE ÇÖZÜM İÇİN TBMM’YE TEKLİF

admin 14 Aralık 2015 Genel Yorumlar Kapalı
ERMENEK’TE ÇÖZÜM İÇİN TBMM’YE TEKLİF

ermenek

Muratpaşa Belediyesi’nin; Ermenek Mahallesi’nde, 2000 yılından önce yapılmış yapıların sahiplerinin sorunlarının çözümü için hazırladığı taslak, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara tarafından, TBMM Başkanlığı’na, kanun teklifi olarak sunuldu.

4 milletvekili imzalı kanun teklifi

Ermenek Mahallesi’ndeki belediye arsalarının üzerine, 2000 yılından önce yapılmış yapıların sahiplerine satışını olanak tanıyacak yasal düzenleme için çalışmalarını sürdüren Muratpaşa Belediyesi’nin hazırladığı taslak; CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara tarafından CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Devrim Kök ve Prof.Dr. Mustafa Akaydın’ın da imzaları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na kanun teklifi olarak sunuldu.

Eşitsizliğin giderilmesi

Yasal düzenleme yapılması için Muratpaşa Belediyesi’nce hazırlanan taslağı, kanun teklifi halinde TBMM Başkanlığı’na sunan Kara; Anayasa’daki eşitlik ilkesi ve kamu vicdanı vurgusu yaptı.Milletvekili Kara, 4706 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin amacını, “Bir kereliğine, taşınmazları, Belediyelere ait taşınmazlar üzerinde bulunan hak sahiplerinin, yapılarının 31.12.2000 tarihinden önce yapılmış olması şartıyla 4706 Sayılı kanunun 5. Maddesi hükümlerine göre Hazineye ait taşınmazların satışı konusundaki hususlardan yararlanmalarının sağlanması için hazırlanan bu kanun teklifi ile bu eşitsizliğin giderilmesi” olarak dile getirdi

Teklifin içeriği

CHP Antalya Milletvekili Dr. Kara’nın, TBMM Başkanlığı’na sunduğu teklif şöyle;

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ:

 

MADDE 1- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 19- 775 Sayılı Kanunun uygulanmasında, bir defaya mahsus olmak üzere, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde, yapı sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin başvurması hâlinde, 31.12.2000 tarihinden önce üzerinde yapılanma olan ve Belediyelere devredilen taşınmazların satışlarında bu Kanunun 5 inci maddesi hükümleri uygulanır.”

 

 

 

 

 

Begen Paylas !

Yazar

Comments are closed.